Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov

PROCTYCLEAN® GmbH

Prevádzkovateľ PROCTYCLEAN® GmbH (ďalej aj "my", "nás") berie súkromie používateľov (ďalej aj "používatelia", "zákazníci") veľmi vážne a zaväzuje sa transparentne a spravodlivo zverejniť, ako sa nakladá s údajmi vás - našich zákazníkov a používateľov. Je pre nás veľmi dôležité čo najlepšie chrániť údaje našich používateľov. Údaje sa preto spracúvajú výlučne na základe právnych predpisov. Nižšie je vysvetlené, aké údaje sa zhromažďujú a na aké účely. Na akékoľvek používanie služieb ponúkaných spoločnosťou PROCTYCLEAN® GmbH sa vzťahujú predpisy o ochrane údajov. Platí verzia zásad ochrany osobných údajov, ktorá bola k dispozícii online na našej webovej stránke v čase skutočnej návštevy používateľa alebo používania služby. Žiadame vás, aby ste si pozorne prečítali nasledujúce vyhlásenie o ochrane údajov, aby ste boli komplexne informovaní v súlade s článkami 13 a 14 DSVGO.

Otázky týkajúce sa ochrany údajov a právomoci

office@proctyclean.net
Výkonný riaditeľ: Mag. Bernhard Moss
UID-Nr.: ATU63587844
Obchodný register č.: FN 297379y

Získavanie a spracovanie

Wenn wir den Begriff "persönliche” bzw. “personenbezogene Daten" in unseren Datenschutzbestimmungen verwenden, meinen wir Informationen, die sich auf Sie beziehen und es uns ermöglichen, Sie zu identifizieren, entweder direkt oder in Kombination mit anderen Informationen, die wir eventuell bereits gespeichert haben.

Osobné údaje sa spracúvajú výlučne v súlade so zásadami zákonnosti, dobrej viery, transparentnosti, presnosti, obmedzenia účelu, minimalizácie údajov a obmedzenia doby uchovávania.

Môžu sa zhromažďovať, t. j. uchovávať a spracúvať tieto kategórie údajov:1. informácie, ktoré nám poskytnete pri návšteve našej webovej stránky.2. informácie, ktoré nám poskytnete pri používaní našich služieb alebo pri objednávaní produktov z nášho online obchodu. Informácie, ktoré nám poskytnete pri používaní našich služieb alebo objednávaní produktov z nášho online obchodu.3. Informácie, ktoré pochádzajú z iných zdrojov

1. informácie, ktoré nám poskytnete pri návšteve našej webovej stránky

Informácie o zariadení: Spoločnosť PROCTYCLEAN® GmbH môže len na informačné účely zhromažďovať informácie o zariadeniach, ktoré používate na prístup k našim službám. Na zobrazenie našej webovej stránky a zabezpečenie stability a bezpečnosti je technicky nevyhnutné zhromažďovať nasledujúce údaje. Zber preto nie je dobrovoľný. To môže zahŕňať tieto informácie:

 • Modely hardvéru

 • Operačné systémy a verzie

 • Jazyk a verzia softvéru prehliadača

 • Názvy a verzie súborov

 • IP adresa

 • Dátum a čas podania žiadosti

 • Rozdiel časových pásiem oproti greenwichskému času (GMT)

 • Obsah žiadosti

 • Stav prístupu/stavový kód HTTP

 • Množstvo prenesených údajov v každom prípade

 • Webové sídlo, z ktorého žiadosť prišla

„Server-Log Files“: S cieľom optimalizovať túto webovú lokalitu z hľadiska výkonu systému, užívateľskej prívetivosti a poskytovania užitočných informácií o našich službách poskytovateľ webovej lokality automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných "Server-Log Files", ktoré nám váš prehliadač automaticky odovzdáva. Patrí sem vaša IP adresa, nastavenie prehliadača a jazyka, operačný systém, odkazujúca adresa URL, poskytovateľ internetových služieb a dátum/čas.

Tieto údaje nie sú zlúčené so zdrojmi osobných údajov. Vyhradzujeme si právo spätne skontrolovať tieto údaje, ak zistíme konkrétne náznaky nezákonného používania.

Informácie o polohe: pri používaní webu spoločnosti PROCTYCLEAN® GmbH sa určuje poloha používateľa na základe IP adresy alebo určenej geografickej polohy. Tieto informácie sa používajú na zobrazenie obsahu, ktorý je relevantný pre konkrétnu polohu používateľa. Cieľom je tiež zlepšiť služby.

Použitie Cookies: Aby bola návšteva našej webovej stránky atraktívna a aby sme umožnili používanie určitých funkcií, používame na našej webovej stránke takzvané súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom koncovom zariadení a ktoré ukladajú určité nastavenia a údaje na výmenu s naším systémom prostredníctvom prehliadača. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa vymažú na konci relácie prehliadača, t. j. po zatvorení prehliadača (tzv. súbory cookie relácie). Iné súbory cookie zostávajú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve (trvalé súbory cookie). Súbory cookie neobsahujú žiadne osobné údaje, a preto ich nemožno priradiť k žiadnemu používateľovi. Na základe technológie cookies získavame len anonymizované informácie, napríklad o webových stránkach, z ktorých ste navštívili našu webovú lokalitu, ktoré stránky na našej webovej lokalite ste si prezreli atď. Upozorňujeme, že niektoré súbory cookie sa nastavia už pri vstupe na našu webovú stránku. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a mohli sa individuálne rozhodnúť o ich prijímaní alebo vylúčiť prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne (podrobné informácie o možnostiach nastavenia vášho prehliadača nájdete nižšie). Ak však súbory cookie neprijmete, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

Nižšie nájdete informácie o súboroch cookie, ktoré používame, a o tom, ako ich nastaviť vo svojom prehliadači.

Aké typy súborov cookie sa používajú?

 • Potrebné Cookies

  Tieto súbory cookie sú potrebné na fungovanie našej webovej stránky. Patria sem napríklad súbory cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do zákazníckej zóny alebo vložiť niečo do nákupného košíka.

 • Analytické / výkonnostné súbory cookie

  Tieto súbory cookie nám umožňujú zhromažďovať anonymizované údaje o správaní našich návštevníkov. Tieto údaje potom analyzujeme, aby sme zlepšili funkčnosť webovej stránky a zobrazovali vám zaujímavé ponuky.

 • Funkčné - Cookies

  Tieto súbory cookie sa používajú na určité funkcie našej webovej stránky, napr. na navrhovanie lepšieho priebehu navigácie na našej webovej stránke, na zobrazovanie personalizovaných a relevantných informácií (napr. "záujmové reklamy").

 • Targeting - Cookies

  Tieto súbory cookie zaznamenávajú vašu návštevu našej webovej lokality, navštívené stránky

 • Third-Party-Cookies

  Tieto súbory cookie od niektorých našich reklamných partnerov pomáhajú zatraktívniť internetovú ponuku a naše webové stránky. Preto sa pri návšteve našej webovej stránky na vašom pevnom disku ukladajú aj súbory cookie partnerských spoločností. Ide o dočasné súbory cookie, ktoré sa po uplynutí určeného času automaticky vymažú. Súbory cookie partnerských spoločností sa zvyčajne vymažú po niekoľkých dňoch alebo do 24 mesiacov, v jednotlivých prípadoch po niekoľkých rokoch. Súbory cookie našich partnerských spoločností tiež neobsahujú žiadne osobné údaje. Údaje sa zhromažďujú len pod pseudonymom ID používateľa. Tieto pseudonymné údaje sa nikdy nezlučujú s vašimi osobnými údajmi.

  Ako môžem nakonfigurovať nastavenia súborov cookie vo svojom prehliadači?

  Každý prehliadač sa líši spôsobom, akým spravuje nastavenia súborov cookie. Je to popísané v ponuke nápovedy každého prehliadača, kde je vysvetlené, ako môžete zmeniť nastavenia súborov cookie. Pre príslušné prehliadače ich nájdete na nasledujúcich odkazoch:

  Internet ExplorerTM: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or- allow-cookies
  SafariTM: http://apple-safari.giga.de/tipps/cookies-in-safari-aktivieren-blockieren- l

  ChromeTM:

  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

  FirefoxTM https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen OperaTM : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

  2. informácie, ktoré nám poskytnete používaním našich služieb alebo objednávaním produktov z nášho online obchodu.

  Kontaktné informácie: Dostávame od vás informácie, ktoré ste zadali

  - pri zadávaní otázky e-mailom

  - pri telefonickom dopytovaní

  - pri objednávaní tovaru z nášho online obchodu

  - alebo keď nás kontaktujete z iných dôvodov.

  V závislosti od objednávky a typu kontaktu podliehajú zhromažďovaniu a spracovaniu nasledujúce kategórie osobných údajov:

- Osobné údaje: meno, pohlavie, dátum narodenia, adresa, mesto, krajina, e-mail, telefónne číslo.

- Informácie o platobných kartách - údaje o transakciách: Údaje o rezerváciách a zmluvách vrátane dátumu a času ich

Rezervácia

Keďže spolupracujeme s tretími stranami, aby sme vám poskytli čo najlepšie služby, môžeme dostávať informácie od obchodných partnerov, subdodávateľov v oblasti technológií, platobných služieb a poskytovateľov analytických a vyhľadávacích informácií.

Príjemca údajov

Príjemcami osobných údajov sú výlučne tí zamestnanci spoločnosti PROCTYCLEAN® GmbH, ktorí tieto osobné údaje potrebujú na plnenie zmluvných alebo zákonných povinností.V závislosti od objednávky môže byť potrebné odovzdanie údajov tretím stranám.

V závislosti od účelu spracovania spoločnosť PROCTYCLEAN® GmbH odovzdáva údaje spracovateľom objednávok, ktorých tým poverila, pokiaľ je to potrebné na splnenie príslušnej úlohy. Spoločnosť PROCTYCLEAN® GmbH dbá pri výbere spracovateľov na dodržiavanie predpisov o ochrane údajov a so spracovateľmi uzatvára dohody, ktoré zabezpečujú dôverné a starostlivé spracovanie osobných údajov.

1. interný prístup k vašim údajom. Jedinými príjemcami osobných údajov sú zamestnanci spoločnosti PROCTYCLEAN® GmbH, ktorí tieto osobné údaje potrebujú na plnenie zmluvných alebo zákonných povinností. Zamestnanci sú u nás poučení o ochrane údajov a sú povinní podpísať dohodu o mlčanlivosti.

2. poskytovanie vašich údajov tretím stranám. Vaše informácie budú sprístupnené vybraným tretím stranám v súlade so zásadou proporcionality, t. j. v nevyhnutnom a primeranom rozsahu.Vaše údaje preto neposkytujeme tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu, najmä nie na reklamné účely. Vaše osobné údaje budú poskytnuté len vtedy, ak ste sami súhlasili s ich poskytnutím alebo ak sme na to oprávnení alebo povinní na základe zákonných ustanovení a/alebo úradných alebo súdnych príkazov. Radi by sme zdôraznili najmä tieto výnimky z poskytovania údajov tretím stranám:

 • Údaje o kreditných kartách sa prenášajú spracovateľským bankovým inštitúciám/poskytovateľom platobných služieb, ako aj nášmu daňovému poradcovi na plnenie našich daňových povinností.

 • Poskytovatelia programov na analýzu webových stránok a vyhľadávačov zhromažďujú potrebné údaje, ktoré nám pomáhajú optimalizovať naše webové stránky. S týmito poskytovateľmi služieb sa uzatvárajú zmluvy o spracovaní údajov v súlade s článkom 28 DSGVO.

 • V priebehu predaja alebo kúpy spoločnosti alebo jej častí môžu byť potenciálnym predávajúcim alebo kupujúcim poskytnuté údaje, ktoré sú na to potrebné.

 • Vaše údaje budú zverejnené alebo odovzdané, ak je to potrebné na splnenie zákonných povinností.

 • Vaše údaje budú zverejnené na účely presadzovania a uplatňovania našich podmienok používania a iných dohôd.

 • V záujme ochrany práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti PROCTYCLEAN® GmbH môžu byť vaše údaje zverejnené alebo prenesené tretím stranám.

 • Vaše informácie sme povinní zverejniť v súvislosti s vyšetrovaním zo strany orgánov činných v trestnom konaní a regulačných orgánov. Osobné údaje môžeme zverejniť v prípade podozrenia z protiprávneho konania v súvislosti s používaním našej služby, a to na základe súdneho alebo správneho príkazu. Okrem toho sme zo zákona povinní na požiadanie poskytnúť vaše meno a adresu tretím stranám za predpokladu, že majú naliehavý právny záujem na zistení vašej totožnosti a zároveň preukážu zjavnú existenciu konkrétnych protiprávnych skutočností, takže znalosť týchto informácií je nevyhnutným predpokladom pre právne konanie.

E-mailová reklama s registráciou do newslettera

Ak sa zaregistrujete na odber nášho informačného newslettra, údaje potrebné na tento účel alebo vami osobitne poskytnuté údaje použijeme na pravidelné zasielanie nášho e-mailového newslettra na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 S.1 písm. a DSGVO.

Odhlásenie z odberu informačného newslettra je možné kedykoľvek a je možné ho vykonať buď zaslaním správy na nižšie uvedenú kontaktnú možnosť, alebo prostredníctvom odkazu uvedeného na tento účel v informačnom newslettri. Po odhlásení z odberu vašu e-mailovú adresu vymažeme, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov, alebo si vyhradzujeme právo používať údaje nad rámec, ktorý je povolený zákonom a o ktorom vás informujeme v tomto vyhlásení.

Súhlasíte s uplatňovaním interných predpisov spoločnosti ProctyClean® o ochrane údajov.

Používanie telefónnych čísel

V súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a DSGVO súhlasím najmä s tým, aby sa moje osobné údaje (priezvisko a meno, telefónne číslo, ID messengera, IP adresa, profilový obrázok a história správ) uchovávali, spracúvali a používali v rámci používania príslušnej služby SMS alebo messenger na prenos správ. Na používanie služby messenger je potrebné aktívne konto u príslušného poskytovateľa.

Som si tiež vedomý/á, že (tu uveďte názov spoločnosti) využíva na poskytovanie tejto služby spoločnosť armin technologies GmbH i.G., A-3400 Klosterneuburg, ako poskytovateľa technických služieb a spracovateľa objednávok.

Môj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem vždy slobodne odvolať; na tento účel postačuje príslušné oznámenie na adresu (tu vložte názov spoločnosti). Ďalšie informácie nájdete v príslušných zásadách ochrany údajov spoločnosti (tu vložte názov spoločnosti), messenger services a armin technologies GmbH i.G.

Účel spracúvania údajov a jeho zákonnosť

Osobné údaje sa spracúvajú výlučne na zabezpečenie obchodného účelu spoločnosti PROCTYCLEAN® GmbH. Ide o plnenie zmluvných povinností podľa článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO a plnenie zákonných povinností podľa článku 6 ods. 1 písm. c DSGVO.

Ak obchodní partneri nechcú poskytnúť osobné údaje potrebné na plnenie zmluvných záväzkov, uzavretie zmluvy alebo realizácia objednávky môže byť za určitých okolností nemožná. Existujúca zmluva sa za týchto okolností už nemôže plniť a môže sa stať, že bude musieť byť ukončená.

Ak spracovanie osobných údajov presahuje rámec zmluvných alebo zákonných povinností, spoločnosť PROCTYCLEAN® GmbH získava samostatný súhlas obchodných partnerov podľa článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO. V prípade súhlasu sa údaje spracúvajú výlučne na uvedený účel. Poskytnutý súhlas možno kedykoľvek písomne alebo ústne odvolať.

Spoločnosť informuje, že osobné údaje zákazníka spracúva aj na účely priameho marketingu. Prostredníctvom priamej reklamy sa spoločnosť zameriava na podporu predaja vlastných propagovaných výrobkov. Na tento účel nebudú údaje poskytnuté žiadnej tretej strane na jej zodpovednosť. Neexistuje žiadny nesúlad s účelom pôvodného zberu údajov. Zákazník môže kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu namietať proti použitiu svojich osobných údajov na účely zverejnenia adresy a priamej reklamy.

Hodnotenie osobných aspektov

Hodnotenie osobných aspektov zákazníka sa nevykonáva.

Povinnosť poskytovať údaje

Zákazník nie je povinný poskytnúť údaje.

Automatizované rozhodovanie

Zákazník ani jeho údaje nepodliehajú žiadnemu automatizovanému rozhodovaniu, ktoré má voči nemu právny účinok.

Obmedzenie doby uchovania

Osobné údaje sa uchovávajú počas trvania obchodného vzťahu a po jeho skončení v súlade so zákonnými lehotami uchovávania.

Ochrana práv dotknutých osôb

Obchodní partneri majú právo na informácie, opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania osobných údajov. Okrem toho majú aj právo namietať proti spracovaniu a právo na prenosnosť údajov v súlade s požiadavkami zákona o ochrane údajov. Žiadosti v tomto zmysle môžete zasielať na adresu office@proctyclean.net.

Sťažnosti je možné podať rakúskemu úradu na ochranu údajov (www.dsb.gv.at).

Dôvernosť

Všetci zamestnanci spoločnosti PROCTYCLEAN® GmbH sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré im boli zverené alebo s ktorými sa oboznámili v priebehu svojej práce.

Zabezpečenie údajov

Bezpečnosť údajov je pre nás veľmi dôležitá. Spoločnosť PROCTYCLEAN® GmbH prijala všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti spracovania údajov a na spracovanie osobných údajov tak, aby boli chránené pred prístupom neoprávnených tretích strán. Tieto opatrenia sa týkajú najmä ochrany pred neoprávneným, nezákonným alebo dokonca náhodným prístupom, spracovaním, stratou, použitím a manipuláciou. Napriek našej snahe však nemožno vylúčiť, že informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom internetu, môžu byť nezákonne sprístupnené a použité inými osobami. Akýkoľvek prenos je na vaše vlastné riziko. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za zverejnenie informácií v dôsledku chýb v prenose údajov, ktoré sme nespôsobili, a/alebo neoprávneného prístupu tretích strán. Po prijatí vašich informácií však používame prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby sme zabránili akémukoľvek neoprávnenému prístupu. IT infraštruktúra spoločnosti PROCTYCLEAN® GmbH spĺňa aktuálne bezpečnostné požiadavky a je pravidelne kontrolovaná. Okrem toho sa snažíme včas identifikovať porušenia ochrany údajov a oznámiť ich vám alebo príslušnému dozornému orgánu v súlade s právnymi požiadavkami článkov 33 a 34 nemeckého nariadenia o ochrane údajov (DSVGO) vrátane príslušných kategórií dotknutých údajov.

Rozsah pôsobnosti a zmena ustanovení o ochrane údajov

Toto vyhlásenie sa vzťahuje výlučne na používanie nami ponúkanej webovej stránky. Nevzťahuje sa na iné internetové stránky poskytovateľov, na ktoré sa len odkazuje. Spoločnosť PROCTYCLEAN® GmbH nenesie žiadnu zodpovednosť za vyhlásenia tretích strán, ktoré sa netýkajú našej webovej stránky. Okrem toho si vyhradzujeme právo kedykoľvek upraviť predložené vyhlásenie o ochrane údajov v súlade s budúcimi zmenami týkajúcimi sa zhromažďovania a spracovania osobných údajov. Uplatňujú sa ustanovenia, ktoré boli platné v čase, keď sa služba využívala.

Právo na sťažnosť

Základ čl. 77 DSGVO § 24 DSG: Každý zákazník má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, porušuje toto nariadenie.

Analýza webových stránok / sledovanie

Na optimalizáciu reklamy na základe záujmov používateľa používa spoločnosť PROCTYCLEAN® GmbH nasledujúce nástroje:

- Konverzia Google AdWords - Dynamický remarketing Google - Google Doubleclick - Vlastné publiká na Facebooku.

Spoločnosť PROCTYCLEAN® GmbH používa na zhromažďovanie údajov na poskytovanie online reklamy založenej na používaní nasledujúce nástroje:

Google Analytics:

Spoločnosť PROCTYCLEAN® GmbH vytvára pseudonymné profily používateľov pomocou služby Google Analytics, aby mohla navrhnúť webovú stránku spoločnosti PROCTYCLEAN® GmbH v súlade s požiadavkami. Služba Google Analytics používa súbory cookie, t. j. textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítači používateľa a umožňujú analýzu používania webovej stránky používateľom. Informácie o používaní tejto webovej lokality používateľom, ktoré sú generované súborom cookie, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Keďže však spoločnosť Procty Clean aktivovala na tejto webovej stránke anonymizáciu IP, IP adresa používateľa bude v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skrátená spoločnosťou Google. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenesie celá IP adresa a tam sa iba skráti. Spoločnosť Google bude tieto informácie používať na účely vyhodnocovania vášho používania webovej stránky, zostavovania správ o činnosti webovej stránky a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webovej stránky a používania internetu spoločnosti PROCTYCLEAN® GmbH. Používateľ môže kedykoľvek vzniesť námietku proti vytvoreniu pseudonymných používateľských profilov. Používateľ môže vyjadriť nesúhlas s webovou analýzou vykonávanou službou Google Analytics nastavením súboru cookie na odmietnutie, ktorý spoločnosti Google prikáže, aby neukladala ani nepoužívala údaje používateľa na účely webovej analýzy. Je potrebné poznamenať, že pri tomto riešení sa webová analýza neuskutoční len dovtedy, kým prehliadač uchováva súbor cookie opt-out.

Adobe Analytics (Omniture):

S cieľom prispôsobiť webovú stránku spoločnosti PROCTYCLEAN® GmbH požiadavkám vytvára spoločnosť PROCTYCLEAN® GmbH profily používania pomocou služby Adobe Analytics (Omniture). Služba Adobe Analytics (Omniture) používa súbory cookie, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku. Informácie o vašom používaní webovej lokality, ktoré vygeneruje súbor cookie, sa prenesú a uložia na serveroch spoločnosti Adobe v Spojenom kráľovstve. Spoločnosť Adobe bude tieto informácie používať na účely vyhodnocovania vášho používania webovej lokality, zostavovania správ o činnosti webovej lokality a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webovej lokality a používania internetu spoločnosti PROCTYCLEAN® GmbH. Používateľ môže kedykoľvek vzniesť námietku proti vytvoreniu profilov používania. To sa dá vykonať nasledovne: používateľ môže namietať proti webovej analýze spoločnosti PROCTYCLEAN® GmbH nastavením súboru cookie, ktorý spoločnosti PROCTYCLEAN® GmbH prikáže, aby neukladala ani nepoužívala jeho údaje na účely webovej analýzy.

Táto webová lokalita používa affilinet, službu na integráciu reklám. Na správne zaznamenanie predaja a/alebo potenciálnych zákazníkov affilinet nastaví na počítači zákazníka (návštevníka) súbor cookie. Tento súbor cookie je nastavený doménou partners.webmaster-plan.com alebo banners.webmasterplan.com. Tento súbor cookie je v súlade s platnými usmerneniami o ochrane údajov. Súbory cookie používané spoločnosťou affilinet sú akceptované v predvolenom nastavení internetového prehliadača. Ak si neželáte, aby sa tieto súbory cookie ukladali, deaktivujte prijímanie súborov cookie príslušných domén vo svojom internetovom prehliadači. sledovacie súbory cookie affilinet neukladajú žiadne osobné údaje, ale iba ID odkazujúceho partnera a číslo objednávky reklamného média (banner, textový odkaz alebo podobne), na ktoré návštevník klikol, čo je potrebné na spracovanie platby. Po uzavretí transakcie sa ID partnera použije na pridelenie provízie, ktorá sa má vyplatiť sprostredkujúcemu partnerovi. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Webová stránka spoločnosti PROCTYCLEAN® GmbH používa na niektorých stránkach rozhranie Google Maps API na vizuálne zobrazenie geografických informácií. Pri používaní Map Google spoločnosť Google zhromažďuje, spracováva a používa aj údaje o používaní funkcií Map návštevníkmi webovej stránky. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Google nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Používanie Social Plugins Facebook

Táto webová lokalita používa takzvané sociálne pluginy (ďalej len "pluginy") sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej len "Facebook"). Zásuvné moduly sú označené logom Facebook alebo dodatkom "Social Plug-in from Facebook" alebo "Facebook Social Plugin". Prehľad zásuvných modulov Facebooku a ich vzhľad je k dispozícii tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ Keď používateľ vyvolá stránku webovej lokality spoločnosti PROCTYCLEAN® GmbH, ktorá obsahuje takýto zásuvný modul, prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Facebooku. Obsah zásuvného modulu prenáša spoločnosť Facebook priamo do prehliadača používateľa a ukladá ho do webu.

Integráciou zásuvných modulov získava spoločnosť Facebook informáciu, že prehliadač používateľa navštívil príslušnú stránku webovej lokality spoločnosti PROCTYCLEAN® GmbH, aj keď používateľ nemá účet na Facebooku alebo nie je práve prihlásený na Facebooku. Tieto informácie (vrátane vašej IP adresy) sú prenášané prehliadačom používateľa priamo na server spoločnosti Facebook v USA a tam sú uložené. Ak je používateľ prihlásený na Facebooku, Facebook môže návštevu webovej stránky PROCTYCLEAN® GmbH priamo priradiť k účtu na Facebooku. Ak používateľ komunikuje s pluginmi, napríklad kliknutím na tlačidlo "To sa mi páči" alebo odoslaním komentára, príslušné informácie sa tiež prenášajú priamo na server Facebooku a tam sa ukladajú. Informácie sú zverejnené aj na Facebooku a sprístupnené

Spoločnosť Facebook môže tieto informácie použiť na účely reklamy, prieskumu trhu a návrhu stránok Facebooku na základe potrieb. Na tento účel Facebook vytvára profily používania, záujmov a vzťahov, napr. na vyhodnotenie používania webovej stránky PROCTYCLEAN® GmbH vzhľadom na reklamy zobrazované používateľom na Facebooku, na informovanie ostatných používateľov Facebooku o aktivitách na webovej stránke PROCTYCLEAN® GmbH a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním Facebooku.

Ak používateľ nechce, aby spoločnosť Facebook priradila údaje zhromaždené prostredníctvom webovej stránky spoločnosti PROCTYCLEAN® GmbH k jeho kontu na Facebooku, musí sa pred návštevou webovej stránky spoločnosti PROCTYCLEAN® GmbH odhlásiť z Facebooku. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou Facebook, ako aj súvisiace práva a možnosti nastavenia ochrany súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Používanie Pinterest Social Plugins

Na naše stránky sme integrovali zásuvný modul sociálnej siete Pinterest. Pinterest prevádzkuje spoločnosť Pinterest Inc., 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103-4904, USA. Zásuvný modul Pinterest spoznáte podľa tlačidla "Pin" (s malým "p" uprostred) na našej stránke.

Keď navštívite webovú lokalitu s vloženým tlačidlom Pin-It, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi spoločnosti Pinterest a spoločnosť Pinterest automaticky ukladá na svoje servery informácie ("údaje zo záznamov"), ktoré váš prehliadač odošle pri návšteve webovej lokality alebo ktoré odošle vaša mobilná aplikácia pri jej používaní. Tieto protokolové údaje môžu zahŕňať vašu IP adresu, adresu navštívených webových stránok s funkciami Pinterest (napr. naša webová lokalita), typ a nastavenia prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky, spôsob používania Pinterest a súbory cookie. Radi by sme upozornili, že ako poskytovateľ našich stránok nemáme žiadnu vedomosť o obsahu prenášaných údajov ani o ich použití spoločnosťou Pinterest. Viac informácií o tom nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Pinterest. Ak si neželáte, aby spoločnosť Pinterest vytvárala údaje o vás prostredníctvom našej webovej stránky, môžete môžete vykonať nasledujúce kroky:

Pred návštevou webových stránok spoločnosti PROCTYCLEAN® GmbH alebo iných webových stránok sa vždy odhláste z Pinterestu. Ak nechcete, aby Facebook alebo Pinterest priamo priradili údaje zozbierané prostredníctvom našej webovej stránky k vášmu profilu v príslušnej službe, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z príslušnej služby. Načítaniu zásuvných modulov môžete tiež úplne zabrániť pomocou doplnkov pre váš prehliadač, napr. pomocou blokátora skriptov "NoScript" (http://noscript.net/).

Príslušný dozorný orgán

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
1030 Wien
Telefon: +43 1 52 152-

E-Mail: dsb@dsb.gv.at

Ak sa tieto informácie o ochrane údajov vzťahujú na fyzické osoby len v mužskom rode, vzťahujú sa rovnako na ženy ako aj mužov. Pri používaní tohto pojmu na konkrétne fyzické osoby sa použije príslušný rodovo špecifický tvar. Zákazníkmi sa rozumejú spotrebitelia aj podnikatelia.