Protecció de dades

Protecció de dades

Declaració de protecció de dades

PROCTYCLEAN® GmbH
L’operador PROCTYCLEAN® GmbH (en endavant també “nosaltres”) es pren molt seriosament la privadesa dels usuaris (en endavant també “usuaris”, “clients”) i es compromet a divulgar de forma transparent i justa, la manera en què es manegen les vostres dades o dels nostres clients i usuaris. Per a nosaltres és molt important protegir les dades dels nostres usuaris el millor possible. Per això, les dades es tracten exclusivament

sobre la base de les disposicions legals. A continuació s’explica quines dades es recopilen i amb quins propòsits. La disposició de protecció de dades s’aplica a qualsevol ús dels serveis oferts per PROCTYCLEAN® GmbH. És aplicable la versió de la disposició de protecció de dades disponible online a la nostra pàgina web en el moment de la visita concreta per part d’un usuari o l’ús d’un servei online. Li demanem que llegeixi amb deteniment la següent declaració de protecció de dades per tal d’estar completament informat d’acord amb els articles 13 i 14 del RGPD.

Consultes sobre protecció de dades i competència

office@proctyclean.net
Director gerent: Mag. Bernhard Moss
Núm. d’ID de l’IVA: ATU63587844
Número del Registre de Societats: FN 297379y
Registre i tractament
Quan utilitzem el terme "dades personals" a la nostra política de privadesa, ens referim a informació relacionada amb vostè i que ens permet identificar-lo directament o en

combinació amb altres informacions que ja hàgim pogut obtenir amb anterioritat.

Les dades personals es tracten exclusivament d’acord amb els principis de legalitat, bona fe, transparència, exactitud, limitació de la finalitat, minimització de dades i limitació de la durada de conservació.
Es poden recopilar, és a dir, emmagatzemar i processar, les següents categories de dades:
1. Informacions que vostè ens proporciona mitjançant la seva visita a la nostra pàgina web. 2. Informacions que vostè ens proporciona mitjançant l’ús del nostre servei o al fer la comanda de productes a la nostra botiga online.

3. Informacions obtingudes d’altres fonts
1. Informacions que vostè ens proporciona mitjançant la seva visita a la nostra pàgina web.
Informacions sobre dispositius: Quan utilitzeu aquesta pàgina web només amb finalitats

informatives, PROCTYCLEAN® GmbH pot recopilar informació sobre els dispositius a través dels quals accediu als nostres serveis. Tècnicament és necessari recopilar les dades següents per tal de mostrar-vos la nostra pàgina web i assegurar estabilitat i seguretat. Per tant, la recopilació no és opcional. Pot incloure la informació següent:

• - Models de hardware

 • - Sistemes operatius i versions

 • - Idioma i versió del software del navegador

 • - Noms i versions de fitxers • -AdreçaIP

 • - Data i hora de la consulta

 • - Diferència horària respecte a l’hora mitjana de Greenwich (GMT)

 • - Contingut de la sol·licitud

 • - Estat de l’accés/codi d’estat HTTP

 • - Quantitat de dades transferides en cada moment

 • - Pàgina web de procedència de la petició

"Fitxers de registre del servidor": per tal d'optimitzar aquesta pàgina web en termes de rendiment del sistema, facilitat d'ús i subministrament d'informació útil sobre els nostres serveis, el proveïdor del lloc web recopila i emmagatzema

automàticament informació en els anomenats "fitxers de registre del servidor" que el vostre navegador ens transmet automàticament. Això inclou la vostra adreça IP, configuració del navegador i l’idioma, el sistema operatiu, l’URL de referència, el seu proveïdor de serveis d’Internet i la data/hora.

Aquestes dades no es combinen amb fonts de dades personals. Ens reservem el dret de comprovar aquestes dades de forma retrospectiva si coneixem indicis específics d’ús il·legal.
Informacions de localització: quan s'utilitza PROCTYCLEAN® GmbH, la ubicació de l'usuari es determina en funció de l'adreça IP o la ubicació geogràfica determinada. Aquesta informació s'utilitza per mostrar contingut rellevant per a la ubicació concreta de l'usuari. Amb això també es pretén millorar el servei. Cookies: Si vostè utilitza el nostre servei com a usuari, utilitzem diferents tecnologies per identificar-lo, incloses les cookies. Les cookies són petits fitxers de text que es guarden a l'ordinador. Aquests fitxers ens permeten reconèixer quan torna a visitar la nostra pàgina web des del mateix dispositiu. L'objectiu és habilitar

totes les funcionalitats del lloc i facilitar el seu ús.
Les cookies no poden executar programes o transferir virus al seu ordinador. Només serveixen perquè l'oferta d'Internet sigui més senzilla i eficaç en general. Ús de cookies:

 • - Cookie de sessió: Es tracta d’una cookie temporal que només s’emmagatzema durant la sessió d’Internet i s’elimina automàticament quan tanqueu el navegador. Desa la sessió de l’usuari que l’ha iniciat. La pàgina web no es pot utilitzar sense aquesta cookie.

 • - Cookie de cerca: Guarda l’última cerca de l’usuari. Sense aquesta cookie, l’ús de la pàgina web queda restringit.

 • - Cookie de la cistella virtual: Desa els articles a la cistella virtual de l’usuari. La

funció de botiga online no es pot utilitzar sense aquesta cookie.
• - Cookie de JavaScript: Guarda si l’usuari ha activat JavaScript. Aquesta cookie

s’utilitza exclusivament per millorar l’experiència de l’usuari i no és avaluada més pel sistema.

Vostè pot configurar els paràmetres del seu navegador segons els seus requisits. Per

tant, pot establir que vol estar informat sobre la configuració de les cookies i decidir en cada cas quines cookies es permeten o rebutgen i en quines condicions. Ens agradaria assenyalar que la desactivació de les cookies pot limitar la funcionalitat de la pàgina web.

2. Informacions que vostè ens proporciona mitjançant l’ús del nostre servei o al fer la comanda de productes a la nostra botiga online.
Informacions de contacte: Rebem informació vostra:

o - en fer una consulta per correu electrònic
o - en fer una consulta telefònica
o - quan fa una comanda de productes a la nostra botiga online o - quan contacteu amb nosaltres per altres motius.

Són objecte del registre i del tractament - en funció de l'encàrrec i del tipus de presa de contacte - les següents categories de dades personals:

- relatives a la persona: nom, gènere, data de naixement, adreça, localitat, país, correu electrònic, número de telèfon
- informacions sobre la targeta de pagament
- dades de transaccions: dades de reserva i de contracte, entre elles data i hora de la seva reserva

3. Informacions obtingudes d’altres fonts
Atès que col·laborem amb terceres parts per oferir-li el millor servei possible, és possible que rebem informacions de socis comercials, subcontractistes de tecnologia i serveis de pagament i proveïdors d'anàlisi i d'informacions de recerques.

Receptors de les dades

Els destinataris de les dades personals són exclusivament els treballadors de PROCTYCLEAN® GmbH que necessiten aquestes dades personals per al compliment d'obligacions contractuals o legals.
En funció de la comanda, pot ser necessari reenviar les dades a tercers.
Depenent de la finalitat del tractament, PROCTYCLEAN® GmbH transmetrà les dades a

processadors contractuals encarregats per l’empresa en la mesura que això es necessiti per al compliment de la tasca en qüestió. Per a l'elecció del processador del contracte, PROCTYCLEAN® GmbH tindrà en compte el compliment de les disposicions legals sobre protecció de dades, i celebrarà acords amb els processadors que garanteixin el tractament confidencial i minuciós de les dades personals.

1. Accés intern a les seves dades
Els destinataris de les dades personals són exclusivament els treballadors de PROCTYCLEAN® GmbH que necessiten aquestes dades personals per al compliment d'obligacions contractuals o legals. Donem formació als treballadors en temes de protecció de dades, i aquests tenen l'obligació de signar un acord de confidencialitat.
2. Transmissió de les seves dades a terceres parts

Les seves informacions es posen a disposició de terceres parts seleccionades en el sentit del principi de proporcionalitat, és a dir, en la mesura que sigui necessari i adequat.
Per tant, en principi no transmetem les seves dades a terceres parts sense la seva conformitat expressa, i en particular no per a fins publicitaris. La transmissió de les seves dades personals només s'efectuarà si vostè mateix ha consentit amb la transmissió de dades

o en la mesura que nosaltres, sobre la base de disposicions legals i/o de disposicions administratives o judicials, estiguem autoritzats o obligats a fer-ho. En particular, destaquem les següents excepcions en la transmissió de dades a terceres parts:

 • - Les dades de la targeta de crèdit es transmeten al proveïdor de serveis de pagament/banc, així com al nostre assessor fiscal per complir les nostres obligacions fiscals.

 • - Els proveïdors de programes d'anàlisi web i motors de cerca recopilen les dades necessàries que ens ajuden a optimitzar la nostra pàgina web. Els contractes de processament de dades es conclouen amb aquests proveïdors de serveis d’acord amb l'article 28 del RGPD.

 • - En el transcurs d'una venda o compra d'una empresa o parts d'ella, es poden revelar les dades necessàries als venedors o compradors potencials.

 • - Les seves dades es divulgaran o transmetran si cal per a complir amb les obligacions legals.

 • - Les seves dades es divulgaran per fer complir i aplicar els nostres termes d'ús i altres acords.

 • - Per tal de garantir els drets, la propietat o la seguretat de PROCTYCLEAN® GmbH, les seves dades poden ser divulgades o cedides a tercers.

 • - Estem obligats a divulgar les seves dades en relació amb les investigacions dels organismes encarregats de fer complir la llei i els organismes reguladors. És possible que transmetem dades personals si hi ha una sospita de comportament il·legal en relació amb l'ús del nostre servei, sempre que es disposi d'una ordre judicial o administrativa corresponent. A més, estem legalment obligats a transmetre el seu nom i adreça a tercers que ho sol·licitin, sempre que tinguin un interès legal primordial en establir la seva identitat i també acreditin certs fets il·legals creïbles, de manera que el coneixement d'aquesta informació és un requisit previ essencial per al processament judicial.

Finalitat del tractament de dades i legalitat

Les dades personals es tracten exclusivament per complir l’objectiu comercial de la societat PROCTYCLEAN® GmbH. Es tracta del compliment de les obligacions contractuals d’acord amb l’art.6, paràgraf 1, lletra b del RGPD i el compliment de les obligacions legals d’acord amb l’art. 6, paràgraf 1, lletra c del RGPD.

En la mesura que els socis comercials no vulguin proporcionar les dades personals necessàries per al compliment d'obligacions contractuals, la formalització del contracte o l'execució de la comanda pot resultar impossible en determinades circumstàncies. Un contracte en vigor pot veure la seva execució impedida en aquestes circumstàncies, el que comportarà, en aquest cas, la seva rescissió.
Si el processament de dades personals va més enllà de les obligacions contractuals o legals,

PROCTYCLEAN® GmbH obtindrà el consentiment per separat dels socis comercials d'acord amb l'Art. 6 paràgraf 1, lletra a del RGPD. En el cas de consentiment, les dades només seran tractades per a la finalitat indicada. El consentiment atorgat pot revocar-se en qualsevol moment per escrit o verbalment.

L'empresa informa que també tractarà les dades personals del client amb fins de

màrqueting directe. Amb la publicitat directa l'empresa vol promoure la distribució dels productes propis publicitats. A aquest efecte, aquestes dades no es transmeten a cap tercer sota la seva responsabilitat. No hi ha incompatibilitat amb el propòsit de la recopilació de dades original. El client pot oposar-se a l'ús de les seves dades personals per a fins de

publicació de llistats de correu i publicitat directa en qualsevol moment i sense donar explicacions.
Valoracions d’aspectes personals
No es fa una avaluació d’aspectes personals del client.

Obligació de proporcionar dades

El client no té l’obligació de proporcionar dades.

Presa de decisions automatitzada

El client o les seves dades no estan subjectes a cap decisió automatitzada que tingui efecte legal sobre ell.

Limitació del temps d’emmagatzematge

Les dades personals s’emmagatzemen durant el període de la relació comercial i més enllà d’acord amb els períodes de conservació legals.
Protecció dels drets dels interessats
Els socis comercials tindran dret a la informació, correcció, supressió i restricció del tractament de dades personals. A més, existeix el dret a oposar-vos al tractament i al dret a la portabilitat de les dades d’acord amb els requisits de la llei de protecció de dades. Les consultes corresponents es poden fer a office@proctyclean.net.

Les reclamacions es poden presentar a l’autoritat austríaca de protecció de dades (www.dsb.gv.at).
Confidencialitat
Tots els empleats de PROCTYCLEAN® GmbH s'han sotmès a la confidencialitat en relació amb les informacions que se'ls han confiat o que han conegut en el transcurs de la seva activitat laboral.

Seguretat de les dades

La seguretat de les dades és un tema crucial per a nosaltres. PROCTYCLEAN® GmbH ha pres totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat del processament de dades i tractar les dades personals de manera que estigui protegida contra l'accés no autoritzat de tercers. Aquestes mesures preventives afecten en particular la protecció contra l'accés, tractament, pèrdua, ús i manipulació no autoritzats, il·legals o fins i tot accidentals. Tot i això, i malgrat els nostres esforços, no es pot excloure la possibilitat que altres persones puguin veure i utilitzar il·lícitament la informació que ens ha proporcionat a través d’Internet. Qualsevol transmissió es fa sota la vostra pròpia responsabilitat. No assumim cap responsabilitat per la divulgació d’informació a causa d’errors no causats per nosaltres en la transmissió de dades i/o accés no autoritzat per tercers. Tanmateix, tan bon punt rebem la vostra informació, utilitzarem estrictes

procediments i funcions de seguretat per evitar accessos no autoritzats. La infraestructura informàtica de PROCTYCLEAN® GmbH compleix els requisits de seguretat habituals i es revisa regularment. També intentem reconèixer de forma precoç els errors de dades i notificar-los, d’acord amb les disposicions legals derivades dels articles 33 i 34 del RGPD, a vostè o a l’autoritat de control competent, fent referència a les categories de dades en

qüestió que s’han vist afectades.

Extensió i modificació de les disposicions de protecció de dades

Aquesta declaració és d'aplicació exclusiva per a l'ús de la pàgina d'Internet oferta per nosaltres. No s'aplicarà per a altres pàgines d'Internet de proveïdors als quals únicament es

fa referència. PROCTYCLEAN® GmbH no assumeix cap responsabilitat per declaracions de tercers no relacionades amb la nostra pàgina web. A més, ens reservem el dret d'adaptar la declaració de protecció de dades exposada en qualsevol moment per adequar-la a futures modificacions relatives a la recollida i al tractament de dades personals. En tot cas són aplicables les disposicions que estaven vigents en el moment de l'ús d'un servei.
Dret de reclamació
Bases a l’art. 77 del RGPD i el § 24 de la DSG: Tot client té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que el tractament de les dades personals que l'afecten vulnera aquest reglament.

Anàlisi de la pàgina web / seguiment

Per tal d’optimitzar la publicitat en funció dels interessos de l’usuari, PROCTYCLEAN® GmbH utilitza les següents eines:
• Google AdWords Conversion • Google Dynamic Remarketing • Google Doubleclick
• Facebook Custom Audiences

PROCTYCLEAN® GmbH utilitza les següents eines per recopilar dades per al lliurament de publicitat online basada en l’usuari:
Google Analytics:
Per adaptar la pàgina web de PROCTYCLEAN® GmbH a les vostres necessitats, PROCTYCLEAN® GmbH crea perfils d’usuari sota pseudònim mitjançant Google Analytics. Google Analytics utilitza cookies, és a dir, fitxers de text que s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari i que permeten analitzar l’ús de la pàgina web per part de l’usuari. La informació generada per la cookie sobre l’ús que fa l’usuari d’aquesta pàgina web normalment es transfereix a un servidor de Google als EUA i s’emmagatzema allà. Atès que PROCTYCLEAN® GmbH ha activat l’anonimització de la IP en aquesta pàgina web,

Google abreuja prèviament l’adreça IP de l’usuari en els estats membres de la Unió Europea o en altres estats signants de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. Només en casos excepcionals s’envia l'adreça IP completa a un servidor de Google als EUA i s'abreuja allà. Google utilitzarà aquestes informacions per avaluar per a PROCTYCLEAN® GmbH l'ús de la pàgina web per part de l'usuari, per redactar informes relatius a les activitats de la pàgina web i per proporcionar a PROCTYCLEAN® GmbH altres prestacions de serveis associades amb l'ús de la pàgina web i d'Internet. L'usuari podrà oposar-se en qualsevol moment a la creació de perfils d'usuari sota pseudònim. En aquest sentit hi ha la possibilitat següent: L'usuari podrà oposar-se a l'anàlisi web efectuat per Google Analytics instal·lant una cookie opt-out que instrueix a Google perquè no guardi ni utilitzi les dades de l'usuari per a fins d'anàlisi web. Cal tenir en compte que, amb aquesta solució, l’anàlisi

web no tindrà lloc, però només mentre el navegador desi la cookie opt-out.
Adobe Analytics (Omniture):
Per a una configuració personalitzada de la pàgina web de PROCTYCLEAN® GmbH, creem perfils d'usuari amb l'ajuda d'Adobe Analytics (Omniture). Adobe Analytics (Omniture) utilitza cookies, això és, fitxers de text que es guarden a l'ordinador de l'usuari

i que permeten una anàlisi de l'ús de la pàgina web per part d'aquest. Les informacions generades per la cookie sobre l'ús d'aquesta pàgina web s'envien generalment a un servidor d'Adobe a Gran Bretanya i es guarden allà. Adobe utilitzarà aquestes informacions per avaluar l'ús de la pàgina web de PROCTYCLEAN® GmbH i per elaborar informes sobre les activitats de la pàgina web i per a proporcionar-nos altres serveis

associats a l'ús de la pàgina web i d'Internet. L'usuari podrà oposar-se en qualsevol moment a la creació de perfils d'usuari. En aquest sentit hi ha la possibilitat següent: L'usuari podrà oposar-se a l'anàlisi web per part de PROCTYCLEAN® GmbH instal·lant una cookie opt-out que instrueix a PROCTYCLEAN® GmbH perquè no guardi ni utilitzi les seves dades per a fins d'anàlisi web.

Aquesta pàgina web utilitza affilinet, un servei per a la inserció d'anuncis publicitaris. Per al registre correcte de vendes i/o contactes, affilinet instal·la una cookie a l'ordinador del client (visitant). Aquesta cookie la defineix el domini partners.webmaster-plan.com o banners.webmasterplan.com i compleix les directrius de protecció de dades vigents en

cada moment. Les cookies utilitzades per affilinet s'accepten en la configuració estàndard del navegador d'Internet. Si vostè no desitja l'emmagatzematge d'aquestes cookies, desactivi l'acceptació de cookies dels dominis corresponents al seu navegador d'Internet. Les cookies de seguiment d’affilinet no guarden dades personals de cap tipus, sinó únicament la identificació del soci intermediari i el número de comanda del material publicitari al qual el visitant ha fet clic (banner, enllaç de text o similars), que es necessiten per a la tramitació del pagament. La identificació de soci serveix, en el moment de concloure una transacció, per assignar la comissió que s’ha de pagar al soci mediador. Vostè pot impedir la instal·lació de les cookies mitjançant la corresponent configuració del seu navegador; no obstant això, li indiquem que, en aquest cas, és possible que no pugui utilitzar en tota la seva extensió totes les funcions d'aquesta pàgina web.

La pàgina web de PROCTYCLEAN® GmbH utilitza en algunes pàgines APIs de Google Maps API per representar de forma sinòptica informacions geogràfiques. Amb l'ús de Google Maps, Google registra, tracta i utilitza també dades a través de l'ús de les funcions de mapa per part dels visitants de les pàgines web. Per a més informació sobre el

tractament de dades per part de Google vostè pot descarregar les indicacions de protecció de dades de Google: http://www.google.com/privacypolicy.html.
Utilització de plugins socials de Facebook
Aquesta pàgina web utilitza els anomenats connectors socials ("plugins") de la xarxa social Facebook, operada per Facebook Inc, 1601 S. Califòrnia Av, Palo Alto, CA 94304, EUA ("Facebook"). Els plugins estan identificats amb un logotip de Facebook o amb l'anotació "plugin social de Facebook". Per a un resum dels plugins de Facebook i del seu aspecte es pot consultar aquesta adreça: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Si l'usuari obre una pàgina de la presentació web de PROCTYCLEAN® GmbH que contingui aquest plugin, el navegador establirà una connexió directa amb els servidors de Facebook. El contingut del plugin serà enviat per Facebook directament al navegador de

l'usuari i incorporat per aquest a la pàgina web.
Amb la inserció del plugin, Facebook rep la informació que el navegador de l'usuari ha obert la pàgina corresponent de la presentació web de PROCTYCLEAN® GmbH, encara que l'usuari no posseeixi compte de Facebook o no hagi iniciat en aquest moment sessió a Facebook. El navegador de l'usuari enviarà aquesta informació (inclosa la seva adreça IP)

directament a un servidor de Facebook als EUA, on es guardarà. Si l'usuari ha iniciat sessió a Facebook, Facebook pot assignar directament la visita de la pàgina web de PROCTYCLEAN® GmbH al compte de Facebook. Si l'usuari interactua amb els plugins, per exemple, si s'activa el botó "m'agrada" o deixa un comentari, la informació corresponent s'enviarà també directament a un servidor de Facebook, on es guardarà. Les

informacions es publicaran a més a Facebook i es mostraran als amics de Facebook. Facebook podrà utilitzar aquestes informacions amb fins de publicitat, investigació de mercat i configuració adaptada de les pàgines de Facebook. Per a això, Facebook elaborarà perfils d'ús, d'interessats i de relacions, per exemple per avaluar l'ús de la pàgina web de PROCTYCLEAN® GmbH en relació amb els anuncis publicitaris oberts per l'usuari a Facebook, per informar a altres usuaris de Facebook de les activitats que tenen lloc en la pàgina web de PROCTYCLEAN® GmbH i per a prestar altres serveis associats amb l'ús de Facebook.

Si l'usuari no desitja que Facebook assigni les dades recopilades a través de la presentació

web de PROCTYCLEAN® GmbH al compte de Facebook, l'usuari haurà de tancar la sessió a Facebook abans de la visita a la pàgina web de PROCTYCLEAN® GmbH. Més informació sobre la finalitat i l'extensió de la recollida de dades, del posterior tractament i utilització de les dades per part de Facebook i dels drets i possibilitats de configuració en aquest sentit per a la protecció de l'esfera privada es pot descarregar des de les indicacions de protecció de dades de Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.
Ús de plugins socials de Pinterest
Hem integrat el plugin de la xarxa social Pinterest a la nostra pàgina web. L'operador de Pinterest és Pinterest Inc., 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103-4904, EUA. Podeu reconèixer el Pinterest-Plug-in a la nostra pàgina web mitjançant el botó "Pinnen" (amb la "p" minúscula al mig).
Si vostè obre una pàgina web on s'ha integrat el botó Pin-It, el seu navegador estableix una connexió directa amb els servidors de Pinterest, i Pinterest guarda automàticament en els seus servidors la informació ("dades de registre") que el vostre navegador envia al visitar una pàgina web, o que envia l'app del seu telèfon mòbil quan vostè utilitza aquest lloc.

Aquestes dades de registre poden contenir la seva adreça IP, la direcció de les pàgines web visitades que tenen funcions de Pinterest (per ex. la nostra pàgina web), el tipus i la configuració del navegador, la data i hora de la seva consulta, la seva manera d'utilitzar Pinterest, i també les cookies. Ens agradaria assenyalar que nosaltres, com a proveïdors de les nostres pàgines web, no rebem informació sobre el contingut de les dades enviades, ni de l'ús d'aquestes a través de Pinterest. Trobareu més informació al respecte a la política de protecció de dades de Pinterest. Si no desitja que Pinterest generi dades sobre vostè a través de la nostra pàgina web, vostè pot prendre les mesures següents:

Tanqui sempre la sessió de Pinterest abans de visitar les pàgines web de PROCTYCLEAN® GmbH o altres pàgines web. Si vostè no desitja que Facebook o Pinterest assignin directament les dades recopilades mitjançant la nostra presentació web

al servei corresponent, haurà de tancar sessió del servei corresponent abans de la seva visita a la nostra pàgina web. Vostè també podrà impedir la càrrega dels plugins amb add- ons per al seu navegador, per exemple amb el bloquejador de scripts "NoScript" (http://noscript.net/)


Autoritat de control competent

Autoritat Austríaca de Protecció de Dades Barichgasse 40-42
1030 Viena
Telèfon: +43 1 52 152-

E-mail: dsb@dsb.gv.at

Si en aquesta informació sobre protecció de dades s'incloguessin denominacions referides a persones físiques només en forma masculina, es refereixen de la mateixa manera a dones i homes. Per a l'ús de la denominació en relació amb persones físiques determinades s'utilitzarà la forma específica del gènere en qüestió. Com a clients s'entenen tant els consumidors com els empresaris.