CCG

CCG

Condicions comercials generals (CCG)

CCG per a l’àrea comercial d’Enviaments de PROCTYCLEAN® GmbH
Pausingergasse 9
1140 Viena, Àustria

office@proctyclean.net / www.proctyclean.net Edició: 01.08.2020

Índex

Preàmbul
§1 Àmbit d’aplicació
§2 Presentació del producte i lliurament
§3 Formalització del contracte, comanda
§4 Condicions de pagament
§5 Garantia, responsabilitat, preus
§6 Condicions de lliurament, compensació, reserva de propietat §7 Dret de rescissió, dret de revocació
§8 Caducitat anticipada del dret de revocació
§9 Enviament
§10 Pagament
§11 Informacions generals
§12 Àmbit d’aplicació

Preàmbul

Les presents Condicions comercials són un contracte legalment vinculant. Aquest contracte es conclou entre vostè (en endavant també "el client") i PROCTYCLEAN® GmbH, Pausingergasse 9, 1140 Viena (en endavant també "nosaltres") tan aviat com faci ús dels nostres serveis. Per aquest motiu, li demanem que llegeixi les nostres condicions contractuals de forma completa i acurada. Si no hi està d'acord, li demanem que no utilitzi els nostres serveis.
El registre i processament de les seves dades personals en combinació amb l’ús de la nostra pàgina web es descriu a la nostra Declaració de protecció de dades. Li preguem que en prengui nota.
La responsabilitat de l’ús reglamentari dels nostres productes li correspon a vostè i, per la nostra banda, només podem descriure l’ús correcte d’aquests, però no controlar-lo ni

garantir-lo. D'altra banda, per fer una comanda ha de tenir almenys 18 anys.
Hi ha la possibilitat que determinats usos dels nostres productes no siguin apropiats per a vostè personalment. Si té més preguntes sobre la seva salut en relació amb els nostres productes, i/o vol demanar consell, li recomanem expressament que consulti un metge especialista (per exemple, el seu metge de capçalera). S’assenyala expressament que els

nostres productes no són productes o serveis mèdics. Per obtenir més informació, consulti el punt § 11, Informacions generals.
Consulti les instruccions d’ús, el seu metge o farmacèutic per obtenir informació sobre els efectes o possibles efectes no desitjats.

§ 1 Àmbit d’aplicació

(1) Per a totes les relacions comercials, són d'aplicació exclusiva les següents Condicions comercials generals en la seva versió vàlida en el moment de la comanda. S'aplicarà la legislació austríaca, amb exclusió del dret de compravenda internacional de mercaderies de l'ONU.

(2) Aquestes CCG s'apliquen a les transaccions comercials entre PROCTYCLEAN® GmbH i els usuaris finals. Es recomana als distribuïdors que es posin en contacte directament amb el Sr. Mag. Bernhard Moss per celebrar un acord de venda. La distribució no autoritzada infringeix els drets de propietat industrial i porta a accions legals.

§ 2 Presentació del producte i lliurament

(1) PROCTYCLEAN® GmbH es reserva el dret d’eliminar els productes presentats a la pàgina web, o de substituir-los per uns altres sense previ avís i en qualsevol moment. A més, PROCTYCLEAN® GmbH té el dret de vendre els productes presentats només en quantitats habituals a les llars.

(2) La informació relativa al termini de lliurament indicat en el punt § 6, apt. 4 s'ha d’entendre com a informació probable, sense garantia. El lliurament es realitza mitjançant enviament des del magatzem a l'adreça indicada per vostè, tret que no s'hagi acordat una altra cosa.

§ 3 Formalització del contracte, comanda

(1) Les nostres ofertes s'adrecen a persones físiques amb domicili a Àustria, la UE i altres països, o a persones jurídiques amb domicili a Àustria o la UE.
(2) La presentació dels articles no representa una oferta legalment vinculant, sinó una invitació sense compromís al client per fer una comanda vinculant. La comanda es pot fer per telèfon, carta, fax, correu electrònic o a la botiga online, col·locant els articles desitjats

a la cistella virtual i enviant els articles posats a la cistella (faci clic sobre el botó "COMPRAR"). En demanar els productes desitjats, el client fa una oferta vinculant per concloure un contracte de compravenda. La confirmació immediata de la recepció de la comanda a través del correu electrònic (confirmació de la comanda) no suposa encara l’acceptació de l'oferta.

(3) Un contracte efectiu només es conclou en el moment en què nosaltres acceptem l'oferta, sol·licitant el pagament després de fer la comanda, mitjançant una confirmació per escrit de la comanda o mitjançant el lliurament de la mercaderia.
(4) Fem constar que els errors d'introducció de dades abans d'enviar la comanda es poden corregir amb els mitjans tècnics disponibles a la botiga online i per mitjà de les funcions habituals del seu teclat/ratolí. A més, el procés es pot cancel·lar tancant la finestra del

navegador. Després d’enviar una oferta vinculant (fent clic al botó "COMPRAR") ja no es podran corregir els errors d'introducció de dades.

§ 4 Condicions de pagament

El client té l’opció de redefinir la forma de pagament de cada comanda. Hi ha disponibles les següents alternatives:

Transferència SOFORT

El pagament s'efectua a través del proveïdor de serveis de pagament Sofort GmbH. Després d'enviar la seva comanda, se li redirigirà a Transferència SOFORT i vostè els haurà d’indicar que es faci el pagament a través del vostre compte bancari online (PIN/TAN). La

realització del pagament i el càrrec al vostre compte s'efectuen immediatament després d’utilitzar el servei de Sofort GmbH.
GiroPay
Després d'enviar la seva comanda, se li redirigirà a Giropay. Ha d'introduir el codi del vostre banc i el servei esbrinarà el seu banc associat. Si aquest banc no suportés Giropay, haurà d’utilitzar una forma de pagament diferent. En cas contrari, se li demanarà el seu accés a la banca online.

Targeta de crèdit

El càrrec a la seva targeta de crèdit tindrà lloc quan s’envien els productes sol·licitats.

Transferència

Li preguem que transfereixi l'import de la factura al nostre compte bancari en un termini de 7 dies a partir de la sol·licitud de pagament.
iDEAL
Veure forma de pagament “Giropay”.

Bancontact

Després d’enviar la comanda, se us redirigirà a la plataforma Bancontact per introduir la informació de la vostra targeta. Especifiqueu la targeta associada amb la qual s’ha de realitzar el pagament i introduïu el codi PIN corresponent. El pagament per l’app també està disponible.

eps

Veure forma de pagament “Transferència SOFORT“.

Home`Pay d’ING

Pot utilitzar aquesta forma de pagament sempre que tingui un compte ING Home'Bank o ING Business'Bank. Inicieu la sessió al vostre compte ING i confirmeu el pagament.

§ 5 Garantia, responsabilitat, preus

(1) PROCTYCLEAN® GmbH garanteix que els productes lliurats no presenten defectes durant un període de dos anys a partir del lliurament del producte al consumidor. Les reclamacions de garantia només estan disponibles per al client directe i no són transferibles.

(2) Els defectes se solucionaran en un termini raonable, a elecció del client, de forma gratuïta mitjançant reparació o substitució. En cas de substitució, el client està obligat a retornar l’article defectuós.
(3) Si PROCTYCLEAN® GmbH no soluciona un defecte en un termini raonable establert pel client, o si PROCTYCLEAN® GmbH no pot solucionar el defecte en un període de temps raonable, o si el remei falla després d’un segon intent, el client té el dret de reduir el

preu de compra o de retirar-se del contracte de compra.
(4) Els danys causats per un ús indegut o no conforme al contracte per part del consumidor, no justifica una reclamació contra PROCTYCLEAN® GmbH.
(5) A excepció dels casos de negligència molt greu (sense incloure els danys físics), assumim la responsabilitat només per l’incompliment de les obligacions contractuals i

extracontractuals que posin en risc l’assoliment de la finalitat contractual. Això no s'aplica a les reclamacions que ja hagin sorgit abans del contracte.
(6) Tret que es produeixi un incompliment de les obligacions contractuals essencials, s’exclou la nostra responsabilitat d’indemnització pels danys i perjudicis en cas de

negligència lleu i greu. En particular, no som responsables dels danys que no s'hagin produït durant l'enviament.
(7) Només som responsables de les reclamacions derivades de danys físics en cas de negligència lleu i greu. PROCTYCLEAN® GmbH no assumeix cap responsabilitat per danys físics o d’altra mena causats per un ús indegut i negligent en grau lleu, greu i molt greu, de la mercaderia lliurada. En demanar productes a PROCTYCLEAN® GmbH, el client es compromet a llegir el fulletó del producte subministrat i la informació general i mèdica que conté i a actuar en conseqüència quan els faci servir.

(8) La informació i les imatges de la botiga online en relació amb llistats de preus i altres

informacions sobre preus, tenen un caràcter merament informatiu i no representen cap garantia. Les imatges de productes són, en part, imatges a manera d’exemple i poden diferir dels productes demanats/lliurats. Tots els preus són preus bruts i inclouen l’IVA legal, si s’escau. La circumstància vinculant al preu és el moment de la recepció de la comanda.

§ 6 Condicions de lliurament, compensació, reserva de propietat

(1) Generalment ens esforcem per aconseguir un lliurament complet per als nostres clients. Si això no fos possible per a nosaltres, es permetran lliuraments parcials, sempre que no siguin inacceptables per al client. Aquesta opció no suposarà un cost addicional d’enviament i embalatge per al client.
(2) El client només tindrà dret a compensació si les seves reclamacions tenen un suport legal o hagin estat reconegudes, o no negades, per nosaltres de forma explícita i per escrit. El client només estarà autoritzat a exercir un dret de retenció si la seva reclamació es basa en la mateixa relació contractual.
(3) Els béns lliurats són de la nostra propietat fins que s’hagin pagat íntegrament. El risc de

destrucció o pèrdua dels béns durant l’enviament es transfereix al consumidor en el moment del lliurament.
(4) L'enviament es realitza després del pagament (segons el punt § 4), en l’àmbit d’Europa en uns 7 dies. Els lliuraments a països tercers tindran un temps de lliurament més llarg. (5) Si, per causes alienes a nosaltres, no es pot lliurar un producte per força major o dificultats de producció i els productes sol·licitats no poden ser adquirits per nosaltres en condicions raonables, ens eximirem de la nostra obligació de lliurament. El client serà informat sobre això immediatament i qualsevol reemborsament també es farà immediatament.

§ 7 Dret de rescissió, dret de revocació

(1) Té dret a rescindir aquest contracte en un termini de 14 dies sense donar cap

explicació. El termini de rescissió és de 14 dies a partir del dia en què vostè o un tercer nomenat per vostè, que no sigui el transportista, hagi pres possessió de la mercaderia. (2) Per exercir el vostre dret de revocació, heu de posar-vos en contacte amb nosaltres a PROCTYCLEAN® GmbH

Pausingergasse 9

1140 Viena, Àustria
E-Mail: office@proctyclean.net

mitjançant una declaració clara (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic) de la vostra decisió de retirar-vos d’aquest contracte. Podeu utilitzar el model de formulari de revocació adjunt, però no és obligatori.
(3) Per complir el termini de rescissió, és suficient que enviï la notificació relativa a l’exercici del dret de rescissió abans que hagi expirat el període de cancel·lació.

(4) Si vostè rescindeix aquest contracte, li haurem de reemborsar sense demora, i com a màxim en el termini de 14 dies a partir de la data en la qual hem rebut la notificació relativa a la seva revocació, tots els pagaments que hem rebut de vostè, incloses les despeses d’enviament (a excepció dels costos addicionals que resulten de triar un tipus

d’enviament diferent del lliurament estàndard més barat que oferim nosaltres). Per a aquest reemborsament, utilitzem la mateixa forma de pagament que vostè va fer servir per a la transacció original, tret que s’acordi expressament una altra cosa amb vostè; en cap cas se li cobrarà cap comissió per aquest reemborsament.
(5) Podrem rebutjar el reemborsament fins que no hàgim rebut la mercaderia o fins que vostè aporti el comprovant que ha tornat la mercaderia, depenent de quina opció es materialitzi en primer lloc.
(6) Ha de retornar-nos o lliurar-nos la mercaderia immediatament i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 14 dies a partir de la data en què ens hàgiu informat de la rescissió d’aquest contracte. El termini es compleix si envieu la mercaderia abans que hagi transcorregut el termini de 14 dies.
(7) Vostè assumeix els costos de la devolució de la mercaderia.
(8) Només haureu de pagar per qualsevol pèrdua de valor de la mercaderia si aquesta pèrdua de valor es deu a la manipulació innecessària de la mercaderia, per comprovar-ne la naturalesa, les propietats i la funcionalitat.

§ 8 Caducitat anticipada del dret de rescissió

El dret de rescissió caduca de forma anticipada per al lliurament de productes segellats que no siguin aptes per a la devolució per motius de protecció o higiene sanitària si el seu segell ha estat retirat o danyat després del lliurament.

§ 9 Enviament

El lliurament es realitza al domicili especificat pel client o a una altra adreça de lliurament especificada pel client. S'acorda que el cercle de persones que es trobi a l'adreça de lliurament especificada està autoritzada per rebre el lliurament. El lliurament efectuat amb èxit es confirmarà amb un comprovant signat.

§ 10 Pagament

El preu de compra venç i es paga en la seva totalitat sense deduccions addicionals abans

del lliurament de la mercaderia en la forma especificada en el punt § 4.

§ 11 Informacions generals

Els continguts de la nostra pàgina web, que es posen a disposició com a part dels serveis, són només per a fins d’informació general. Res del que conté la nostra pàgina web, o que s’inclogui d’una altra manera com a part de les prestacions de serveis, és un consell, una

opinió o una instrucció de cap tipus, ni pretén ser-ho. No som proveïdors de serveis sanitaris ni oferim assessorament ni tractaments mèdics. Les referències incloses a la nostra pàgina web i en altres llocs sobre el "tractament" i la "teràpia" o conceptes similars no tenen la intenció de referir-se a cap tractament o teràpia mèdics. Les informacions

presentades a la nostra pàgina web i com a part dels serveis, no estan destinades a diagnosticar problemes de salut ni a substituir l'atenció mèdica professional. Si pateix algun problema mèdic, li preguem que consulti sempre a un metge qualificat.

§ 12 Jurisdicció i disposicions finals

En cas d’assumptes bilaterals relacionats amb l’empresa, s'acorda la competència exclusiva del Tribunal de Comerç de Viena. Si no fos el cas, la jurisdicció serà el domicili del consumidor.
Si algunes parts d'aquestes Condicions comercials generals fossin totalment o parcialment nul·les, es mantindrà la vigència de les disposicions restants. En lloc de les clàusules

nul·les, serà d’aplicació la regulació que les parts previsiblement haguessin acordat de ser conscients de la nul·litat de la clàusula en qüestió. En cas de dubte entre diverses interpretacions possibles, s'ha d'aplicar la que més s'acosti al propòsit econòmic de la clàusula nul·la. El mateix s'aplica també en el cas que les clàusules vinculants d'aquest acord continguin una llacuna imprevista, incompatible amb el sistema.

Tots els drets i obligacions derivats d'aquest acord, així com els contractes que s'hi preveuen, es transferiran sense restriccions als successors, individuals i col·lectius, amb l'obligació de transferir-los a tots els nous successors legals. Totes les parts contractants han d'establir disposicions contractuals que garanteixin la transferència d'aquestes obligacions.

Els canvis i addicions a les Condicions comercials generals, així com els acords encara per concloure, requereixen almenys una forma escrita simple per a ser mútuament vinculants i legalment efectius.
Sense el consentiment previ per escrit de l'altra part contractant, les parts contractants estan obligades a mantenir la confidencialitat sobre el contingut del contracte, llevat que

les disposicions legals exigeixin l’obligatorietat de la seva divulgació.
PROCTYCLEAN® GmbH es reserva el dret de canviar aquestes Condicions comercials generals en qualsevol moment d'acord amb aquesta disposició. Si es realitzen canvis, les Condicions comercials generals modificades es publicaran a la nostra pàgina web i s'actualitzarà la data de "darrera actualització" al començament de les Condicions comercials generals. D'aquesta manera, els clients estaran sempre informats puntualment sobre les modificacions efectuades.